Zorgsector, Utrecht

Project: in kaart brengen van de effectiviteit van het secretariaat van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis in Utrecht

 

Na een periode gewerkt te hebben als assistent van de voorzitter van de Raad van Bestuur, is Boss gevraagd de situatie op het secretariaat te analyseren en in kaart te brengen. Vervolgens is een document opgesteld met aanbevelingen en ontwikkelpunten waaraan intern vervolg gevolg zou worden gegeven.

 

Onderwijssector, Amsterdam

Project: verbeteren van de communicatie tussen het onderwijzend personeel en de facilitaire medewerkers

 

Boss heeft een bemiddelende rol gespeeld en ervoor gezorgd dat de verschillende partijen tot een open en directie communicatie kwamen en Boss hen heeft ondersteund in het creëren van begrip voor en inlevingsvermogen in elkaars positie en standpunten.

 

Bouwsector, Amsterdam

Project: opzetten van en efficiency verbetering office management

 

Stimulering van verandering waarbij een directief geleid secretariaat werd omgevormd tot een efficiënte afdeling waar authenticiteit, openheid en directe communicatie centraal stonden. Mensen groeiden in hun rol en verantwoordelijkheden, waardoor op korte termijn coachend kon worden leiding gegeven. Deze implementatie is geformaliseerd in een handboek. De kwaliteitseisen van de organisatie vormden hierbij het uitgangspunt.

 

 

 

Opdrachtgevers                                      Werkgevers

 

 

 

 philips

 

kpmg

AEB

 

heineken

 

 

 

  

 ymere

  

 

Hogeschool van Amsterdam