Uw doelstelling is duidelijk ten aanzien van de opzet of herstructurering van uw facilitaire afdeling of projectbureau. Een veranderingsproces vraagt rekening te houden met de dynamiek van het samenspel van factoren die hierin een rol speelt, waaruit een nieuwe situatie resulteert.

 

Boss biedt uw organisatie externe advisering en begeleiding met een objectief karakter. Doel is een bestendig resultaat te bereiken dat een win-win situatie inhoudt voor betrokken partijen.

 

Boss beschouwt …

 

Centraal staat het verkrijgen van inzicht en kennis van uw organisatie en afdeling. Boss houdt intensieve gesprekken met betrokkenen op diverse niveaus en neemt waar tussen de regels door. In deze fase is de kracht van Boss haar objectieve en analytische karakter. De diverse belangen, zakelijke en menselijke aspecten en hun onderlinge verbindingen worden overzien en doorzien. De huidige en de gewenste situatie, met name de discrepantie hiertussen, wordt in kaart gebracht.

 

Boss motiveert …

 

Coaching, aanreiken van inzichten en tools biedt de medewerker een verruimde blik op de huidige werksituatie, competenties, processen en patronen. Introductie van zelfmanagement biedt vergroting van individuele effectiviteit binnen de afdeling. Tegelijkertijd leert uw afdeling de kracht van teamwerk kennen.

 

Boss faciliteert …

 

Boss stuurt niet, maar faciliteert en coacht de afdeling in het actief bepalen van haar koers. Optimalisatie van werkprocessen, procedures en afspraken en het vast laten leggen hiervan, zorgt voor borging.

 

Boss verandert!

 

 

 

Projecten